ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ

Добрият дизайн прави живота по-добър.

Проектиране на сгради

В архитектурно студио Никпроект проектираме:

Проект за сграда

Етапи на инвестиционното проектиране

Проектирането на сграда от първоначалната идея на клиента до разрешението за строеж от общината минава през няколко етапа:

 • Виза за проектиране издадена от общината
 • Предварителни договори и становища от експлоатационните дружества за присъединяване към електрическата мрежа, ВиК, Топлофикация и др.
 • Геодезическо заснемане на имота
 • Хидрогеоложки доклад за имота

Може да се разработва успоредно с набавянето на изходните данни. Целта на идейният проект е архитекта да представи на клиента завършени разпределения и външен дизайн на сградата. Това е най-творческият етап на проекта. В него на база на желанията и идеите на клиента, архитектът изработва и предлага различни варианти и решения, като накрая се достига и избира един най-добър вариант на сградата.

Целта на техническият проект е на базата на идейния архитектурен проект да се разработят проекти за всички необходими архитектурни и инженерни части, така, че по тези проекти да може да се построи сградата. Готовият технически проект се съгласува с инстанции като ЧЕЗ, ВИК, топлофикация и други, и се внася в общината за издаване на разрешение за строеж. 

Този етап не е задължителен. Изработва се при искане на клиента и включва детайли за строителство и спецификации за всички материали в сградата. Не се внася за одобрение в общината. Изработването на работен проект е препоръчително, тъй като той допринася много за качеството на строителство. С него предварително се уточняват изискаванията към качеството и характеристиките на строителните материали и строителят не може да ги подменя по свое усмотрение. Подробните детайли на сградата в работния проект осигуряват функционалност и красив външен вид на места, които често са проблемни при некачествено строителство – покриви, цокли, хидро и топлоизолации и много други.

Части на техническия проект

В архитектурно студио Никпроект проектираме и изработваме пълна документация по всички необходими за разрешение за строеж проектни части:

 • част Архитектура
 • част Конструкции
 • част Електрическа (ЕЛ)
 • част Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
 • част Водопровод и канализация (ВК)
 • част Геодезия
 • част Енергийна ефективност (ЕЕ)
 • част Оценка на енергийна ефективност (ОЕЕ)
 • част Пожарна безопасност (ПБ)
 • част Паркоустройство и благоустройство
 • част Технология
 • част Пожароизвестяване
 • част Пожарогасене
 • част Пътна

Често не са необходими проекти по всички части, зависи то големината и предназначението на сградата. За еднофамилни къщи с площ до 200кв.м. и до 2 етажа са минимално необходими части Архитектура, Констрикции, Електрическа, ВК, Геодезия, Енергийна ефективност и Оценка за енергийна ефективност. При предварителните разговори с клиента, преди започване на проектиране, се уточняват необходимите части на проекта. Ние съдействаме на клиента за събиране на изходните данни за проектиране – изпълняваме геодезическо заснемане на имота, изработваме геоложки доклад. След предварителните консултации с клиента изработваме мотивирано предложение за виза за проектиране, което се внася в общината с искане за издаване на виза за проектиране.

Ние мислим комплексно

В АРХИТЕКТУРНО СТУДИО НИКПРОЕКТ ПРОЕКТИРАМЕ ФУНКЦИОНАЛНИ, ЕСТЕТИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ