В ДОБРАТА АРХИТЕКТУРА И НАЙ-МАЛКИЯТ ДЕТАЙЛ ИМА ЗНАЧЕНИЕ И СМИСЪЛ

Архитектурно студио Никпроект

АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИ И КОНСУЛТАЦИИ

Жилищна сграда

Проектиране на сгради

Извършваме цялостно проектиране на всички видове сгради - жилищни, обществени, промишлени.

Още...
Къща "Пламена"

Готови проекти на къщи

Изберете къща от нашия каталог. Изборът на готов проект снижава разходите и времето за проектиране.

още...
Смяна на предназначение

Преустройство и промяна на предназначение

Проекти за преустройство, пристрояване и надстрояване.

ОЩЕ...
Технически паспорт

Технически паспорти

Изработваме технически паспорти на сгради. Извършваме обследване на сгради, включително обследване за енергийна ефективност.

ОЩЕ...
Устройствен план

Подробни устройствени планове (ПУП)

Обединяване или разделяне на имоти. Промяна на план за застрояване и регулация на имота.

ОЩЕ...
Фирмен надпис

Преместваеми обекти, фирмени надписи и рекламни елементи

Проекти и схеми за разполагане на павилиони, реклами, табели.

ОЩЕ...