Ограда

Изграждането на огради е регламентирано в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Накратко изискванията към оградите са следните:

 • Височината на оградата може да е до 220см
 • Оградата към улицата се разполага изцяло в имота
 • Оградата към съседите се разполага с равни части в двата имота. (Ако собственикът, който изгражда оградата желае, оградата може да е изцяло в неговия имот)
 • Оградата към улицата е винаги ажурна (през нея се вижда). Допустимо е да има плътна част с височина до 60см
 • Оградата към съседът може да е изцяло плътна, ако съседът е съгласен, и ако разстоянието от оградата до жилищните помещения на първия етаж на сградите  е не по-малко от височината на оградата.
 • Оградата към съседът може да е изцяло плътна, дори и той да не е съгласен, ако оградата е изцяло във Вашия имот и разстоянието от оградата до жилищните помещения на първия етаж на съседа е не по-малко от височината на оградата
 • Главният архитект на общината може да разреши оградата да е по-висока от 220см и да е изцяло плътна към улицата, ако предназначението на имота или други фактори го налагат.

Относно необходимите разрешения според Закона за устройство на територията (ЗУТ) вариантите са три:

 1. Не ви е необходимо разрешение за строеж от общината или съгласие от съседите. Това е така, ако искате да изградите ажурна ограда, през която се вижда. Оградата може да е от телена мрежа, от стоманени профили, дървена или от друг материали. Разрешено е такава ограда да има плътна част с височина не повече от 60см. Оградата се разполага по регулационната граница между имотите, но съгласно чл.151(1), т.11 от ЗУТ оградата трябва да е изцяло във Вашия имот. 
 2. Необходимо е разрешение за строеж от общината, но не е необходимо съгласие от съседите. Разрешение от общината е необходимо, ако искате да изградите плътна ограда без отвори, например тухлена, бетонна, с листове ламарина или други материали. Законът позволява да изградите такава ограда изцяло във Вашия имот и така да избегнете необходимост от съгласието на съседите. Недостатъкът на този вариант е, че оградата ще заеме част от имота Ви, която иначе бихте могли да използвате.
 3. Необходимо е разрешение за строеж от общината и съгласие от съседите. Разрешение от общината е необходимо, ако искате да изградите плътна ограда без отвори или ажурна ограда, които са по-равно във Вашия и в съседния имот. Ако искате оградата да е разположена по равно във Вашия имот и имота на съседите, така, че да не губите само вие площ за изграждане на оградата, тогава е необходимо писмено съгласие от съседите. Ако по някаква причина не можете да получите съгласие от съседите може да преминете на вариант 1 или вариант 2.


За да Ви издаде общината разрешение за строеж за ограда най-често са достатъчни:

 • Документ за собственост на имота
 • Скица на имота
 • Писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти
 • Конструктивно становище от лицензиран строителен инженер

Ако желаете Вашата ограда да бъде функционална, красива и забележима Ви препоръчваме изработване на архитектурен проект, макар и не винаги такъв проект да се изисква за разрешение за строеж.

Извадка от Закона за устройство на територията, отнасяща се за огради:

Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

(4) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0,6 м се допуска, ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.

„Закон за устройство на територията“ в сила от 31.03.2001г.

Автор: арх. Никола Николов

47 Replies to “Изисквания и документи за ограда”

 1. Ако по някаква причина не можете да получите съгласие от съседите за такава ограда, законът позволява да я изградите изцяло във Вашия имот без да Ви е необходимо съгласието им. А в същия момент е написано в статията за необходими документи за издаване на такава плътна ограда се иска съгласието на съсед от засегнатите имоти.

  1. Съгласие от съседа се иска ако оградата е разположено по равно в неговия и Вашия имот. Това е по-добрият за Вас вариант, защото губите по-малко от използваемата площ на имота си.
   Ако оградата е изцяло във Вашия имот, законът не изисква съгласие от съседа.

 2. Здражейте.Изградих ограда изцяло в моя имот на височина 2 метра.Съседа му се стори доста висока и се оплака в общината,и то когато я савърших.Какво е най разумно да предприема.БЛАГОДАРЯ.

  1. Здравейте, ако оградата е ажурна (направена е от мрежа или стоманени профили например и през нея се вижда) не би трябвало да имате проблем с общината, защото оградата е напълно законна.
   Ако оградата е плътна (от стоманобетон, тухли и т.н.) е трябвало да си извадите разрешение за строеж от общината преди да я правите. Ако сте изградили плътна ограда без разрешение за строеж от общината тя е незаконна и няма начин да се узакони.
   арх.Никола Николов

 3. Здравейте,нивото на плътната част се измерва от улицата или от нивото на двора?Благодаря

  1. Здравейте! В Закона за устройство на територията (ЗУТ) се казва, че при денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.
   Нищо не се споменава обаче за случая, когато улицата и двора са на различни нива, което води до възможност за различни тълкувания. Смятам, че височината на плътната част на оградата трябва да се мери от нивото на улицата. Ако теренът на двора е с повече от 60см по-високо от улицата, тогава вече е нужно да се направи проект за подпорна стена, върху която да е разположена оградата.
   арх.Никола Николов

 4. Здравейте, желая да подновя старата ограда намираща де между моя и имота на съседа ми. Първоначално той нямаше нищо против но изяви претенции относно границите на имотите. Извиках лицензирам геодезис човека изготви протокол под който се подписах със съседа. След като си тръгна геодезиста съседа каза че измерванията не са верни и тези граници на имота не са както ги представая GPS. Имам също скица на имота. Въпроса ми е. Мога ли да изграждам ограда до 60 см. без съгласието му. Къщите са близнаци и не мога да бягам от мушата.

  1. Здравейте!
   Според чл.48, ал.4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Вие имате право да изградите ограда, която е изцяло във Вашия имот без да искате съгласие от съседа си. Но ако имате спор относно границата между двата имота, не мога да Ви посъветвам как да решите този спор. Може би трябва да се консултирате с адвокат.
   арх. Никола Николов

 5. Здравейте, направих си плътна ограда 2.20 изцяло в моя имот с вдички разрешителни от Общината. Сега съседът ми обжалва в съда, че Общината ми е разрешила строежа. Може ли да има някакви последствия за мен. Благодаря предварително.

  1. Здравейте, въпросът Ви е юридически и не съм компетентен да отговоря. След като сте си извадили разрешение за строеж и ако сте изпълнили оградата съгласно одобрения проект, то Вие сте изряден и не виждам причина да има последствия за Вас.
   арх.Никола Николов

 6. Здравей те. Интересува ме дали са ми нужни документи за изграждане на 2м. плътна ограда която ще бъде изцяло в моя имот .Разстоянието между оградата и къщата на съседите е над 10м..Благодаря предварително

  1. Здравейте,
   за да изградите такава ограда е нужно да получите разрешение за строеж от общината. За получаване на разрешението ще са ви необходими: документ за собственост на имота;
   скица на имота; конструктивно становище от лицензиран строителен инженер. В повечето общини това е достатъчно.

 7. Здравейте,става въпрос за Стара каменна ограда 60 см височина която е напукана и която искам да премахна и да направя нова от бетонен цокъл 50-60 см.Граничи с тротоар,въпроса ми е трябва ли да правя проект и да искам разрешение от община Пловдив? Благодаря предварително.

  1. Здравейте, за такава ограда не е нужно разрешение за строеж от общината. Оградата трябва да е изцяло във Вашия имот и Ви препоръчвам да си наемете геодезист, който да трасира уличната регулационна линия, за да сте сигурни, че не навлизате в улицата.

 8. Здравейте, подновяваме оградата около жилищния ни блок, има ли изискване да има по- голяма врата, тип порта с две крила откъм улицата, заради пожарна итн., освен двете малки врати.

  1. Здравейте, според наредбата за пожарна безопасност е необходимо да има достъп за пожарен автомобил до поне една от страните на сградата.

 9. Здравейте,

  задължен ли е съседа да поеме половината разходи за изграждане на нова ограда, независимо от вариантите?

  1. Здравейте,
   не съм срещал в законите такова задължение. Разходите по изграждането на оградата са по споразумение между двамата съседи.

 10. Здравейте!Искам да попитам трябва ли ми разрешени от общината ако искам да сложа Декоративна мрежа „Жив плет“ Прозрачност 5% 1.70 височина. Между съседите като мрежата ще е 5 см в моя имот .

  1. Здравейте, в ЗУТ е записано, че не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради. Не е уточнено обаче какво означава прозирни. Това дава свобода за различни тълкувания от различните главни архитекти на общините.
   За мен прозирна ограда означава, че през оградата трябва да може да се вижда в имота на съседа. Примерно ако си говорите със съседа през оградата трябва да може да се виждате един друг.

 11. 1. Има ли точно описание/опредилиние в закона какво е ажурна ограда?
  2. за зелени храсти/ плет има ли ограничение във височината и разстоянието до съседа?

  1. Здравейте,
   1. В ЗУТ се говори за прозирни огради, но никъде не е описано какво означава това. Това дава възможност главните архитекти на различните общини да тълкуват по различен начин какво означава прозирни. За мен това означава, че ако си говорите със съседа през оградата трябва да можете да се виждате.
   2. За живите огради има изискване в НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ. В чл.94, ал.3 е записано „На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи огради с височина до 1,20 м“. Ако зелените храсти не са на регулационната линия, а са по-навътре в имота няма ограничение за тяхната височина. Има ограничение за дърветата, които за записани в чл.94, ал.2 на същата наредба.

 12. Здравейте,
  имам разрешение от общината за строеж на плътна ограда с височина 2,20м, изцяло разположена в моя имот, поради влошени междусъседски отношения.
  На вътрешната й граница планирам изграждането на лятна кухня с височина (стена+покрив) 2,60м и комин, с който общата височина става 3,60м. С тези параметри ще бъде ли лятна кухня изградена съгласно правилата на ЗУТ?

  1. Здравейте, лятната кухня е допълващо застрояване според ЗУТ. Допълващото застрояване може да бъде на границата със съседния имот, само когато и в съседния имот има допълващо застрояване, като двете постройки са долепени една до друга (на калкан са). Ако в съседния имот няма такава постройка, бихте могли заедно със съседа да си извадите визи за проектиране от главния архитект на общината за две нови постройки на допълващото застрояване, които са на калкан (в ЗУТ се нарична свързано застрояване). Ако съседа Ви не е съгласен на такъв вариант, тогава най-малкото разстояние, на което можете да разположите лятната кухня от оградата е 1,5м, при положение, че кухнята е с височина до 2,5м. Ако кухнята е по висока, тогава трябва да е на минимум 3м от границата на имота.

 13. Колко е допустима височината на външната ограда към улицата

  1. Допустимата височина на оградата към улицата е 220см. Като плътната част на оградата може да е висока до 60см, а нагоре оградата трябва да е прозирна.

 14. Здравейте имам въпрос на какво разтояние трябва да е оградата на комшията от прозореца ми

  1. Здравейте, разстоянието от оградата на комшията до жилище на първия етаж трябва да е минимум колкото е височината на плътната част на оградата. Ако оградата е изцяло плътна тогава разстоянието трябва да е поне колкото е висока оградата.

 15. Здравейте,
  Искам да изградя ограда между съссед с височина 2,10м. изцяло в моя имот с телена ограда изкуствен плет 5% прозрачност.
  Между двата имота има деневилация около 1 метър на самата граница.
  Аз изкам да изградя оградата на около 50см от границата в моя имот.
  Трябва ли да изискам разрешение от общината , защото няма да мога да взема съгласие от съседите.
  Блаодаря Предварително!

  1. Здравейте, в закона оградите са разделени на плътни и прозирни. Когато оградата е с 5% прозрачност вече е въпрос на тълкуване от конкретната общнина. Смятам, че е най-добре да се консултирате с архитектите в общината.

 16. Здравейте,
  Автоматична бариера за ограничаване на автомобилния достъп от улица тупик (в края на тупика), поставена по границата на частния имот, но и вътре в него, трябва ли да се узаконява чрез съгласуване и одобряване на някаква техническа документация за нея в общината или се разглежда като ажурна ограда ?

  1. Здравейте, не съм запознат дали бариерата има някакъв статут, който изисква одобрение от общината. Според мен щом е във вашия имот, не се изисква разрешение, но бихте могли да питате фирмата, която Ви продава бариерата.

 17. Здравейте, може ли разстоянието от плътната ограда която ще е изцяло в моя имот и съседският гараж/ не е първи жилищен етаж/ да е по малко. Например разстоянието е 1м., а оградата да бъде 2,20м.?

  1. Здравейте, да възможно е разстоянието от оградата, която е изцяло във Вашия имот до съседния гараж да е 1м. В Закона за устройство на територията (ЗУТ) има ограничение само за разстоянието от оградата до жилищен етаж или жилище, като идеята е оградата да не засенчва жилището.

 18. Здравейте, между нашия имот и съседния отдолу има денивелация 1.4 м. Със съседите решихме да направим бетонна ограда , която се явява и подпорна стена за нашия имот, на границата на имота, по равни части в двата парцела. Височината на оградата (подпорната стена) е 2 м, считано от нивото на техния парцел (по-ниския), като 0.6 м е частта над нивото на нашия парцел, а 1.4 м е подпорната стена. Оградата е плътна ,бетонова, армирана и т.н. Отношенията ни се влошиха след като построихме оградата (изцяло с наши средства), и сега въпросът ми е, те могат ли да ни направят някакви проблеми? Разрешение от съседите писмено иска ли се в този случай, а ние нямаме такова? Разрешение за строеж също нямаме, защото сме я строили спрямо ЗУТ, а там не се изисква такова.

  1. Здравейте,
   за изграждане на подпорна стена с височина 1,4м е необходимо разрешение за строеж, като за издаването на това разрешение не е необходимо да се одобряват инвестиционни проекти (чл.147,т.5 от ЗУТ). За да може подпорната стена да бъде разположена в двата имота е необходимо да има писмено съгласие между собствениците на двата имота.
   арх.Никола Николов

 19. Здравейте,
  необходимо ли е разрешение, за да заменя метални колци с бетонни между метални платна на съществуваща ограда от типа ажурна?

  1. Здравейте, в случай, че оградата е изцяло във Вашия имот не е необходимо разрешение за строеж съгласно чл.151(1),т.11 от Закона за устройство на територията. Ако оградата е по равно във Вашия и съседния имот трябва да искате писмено съгласие от съседа си и разрешение за строеж.

 20. Здравейте,
  Имотът, в който живеем е на ъгъл и външната част на оградата е плътна, от керпич, на височина 1.60м2. Голяма част от нея се срути и искаме да си направим нова плътна ограда от бетонни тухли на 1.80 м2. Можем ли да я изградим като реконструкция на старата без да правим проект и да искаме разрешение от общината
  Благодаря предварително , за отделеното време

  1. Здравейте! Смятам, че е необходимо разрешение за строеж от общината. Според Закона за устройство на територията разрешение за строеж не се изисква само при „текущ ремонт“. „Текущ ремонт“ на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията (във Вашия случай на оградата), но без да се изменя конструкцията им. За „реконструкция“ обаче се изисква разрешение за строеж. Според ЗУТ „Реконструкция“ на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите. Изграждането на нова ограда на мястото на старата може да се приеме за „реконструкция“, но не и за „текущ ремонт“.

 21. Здравейте,
  има ли законови изискване за минимално отстояние за засаждане на висок жив плет от границата на имота?
  Възнамерявам да засадя в земята или в големи сандъци храсти, които да оформя като жив плет, които ще са на 50-70см от границата на имота ми.

  1. Здравейте, живите плетове спадат към зелените системи на общините. Бихте могли да проверите в наредбата за зелените системи на Вашата община. Има едно общо за цялата страна изискване записано в чл. 94(3) от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ. То гласи: „На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи огради с височина до 1,20 м.“

 22. Здравейте
  Разбирам, че не е необходимо разрешение за строеж на ограда, ако плътната част е до 60 см висока. Въпросът ми е дали е възможно и законно, разбира се, да се надгради с дървени летви за декорация, като височината на цялата завършена ограда ще е не по- висока от 2 м?

  1. Здравейте! Можете да си направите ограда от дървени летви над плътната част на оградата. Условието според закона е тази ограда да е прозирна, тоест през нея да се вижда имотът на съседа.

 23. Здравейте,
  Мога ли да поставя декоративна мрежа „Жив плет“ – 1,50 м от към мойта страна на оградата, без да искам съгласие на съседите?

  1. Здравейте, живите плетове спадат към зелените системи на общините. Бихте могли да проверите в наредбата за зелените системи на Вашата община. Има едно общо за цялата страна изискване записано в чл. 94(3) от НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ. То гласи: „На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи огради с височина до 1,20 м.“

 24. Благодаря, но нямах предвид жив плет, а декоративна мрежа на руло, с изкуствени зелени листа, която да сложа от мойта страна на оградата на височина 1,50 м. Дали трябва да искам съгласие на съседа, за да я поставя и може ли да има той някакви претенции?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *